top of page

ורבלית.

כי לפני הכל היו שם המילים שהובילו אותי. 

אל פרוזדורי אוניברסיטת תל אביב שם למדתי וכתבתי בסדנאות כתיבה אצל הסופרים עם העט הכי רגיש.

אל תואר בעיתונאות בבית ספר כותרת לתקשורת, בעקבותיו זכיתי לכתוב אינספור כתבות מגזין וביקורות תרבות.

במאקו, ליידי גלובס והארץ כתבתי על עיצוב, אופנה, ספרות, קולנוע והכי חשוב - על אנשים.

והיו אלו המילים. שחורות על גבי הוול הלבן שמשכו אותי לפני שלוש שנים למחוזות הדיגיטל.

שם הגשמתי אהבה נוספת: צילום.

ויזואלית.

כי אלוהים נמצא בפרטים הקטנים.

ברקעים. במרקמים. בתאורה המדויקת. בסיפורים.

סושיאלית.

כי כשאסתטיקה פוגשת מילים פוגשת אתכם - דברים נפלאים קורים. בדיגיטל ובחיים.

bottom of page